Det fælleskommunale strategiske arbejde med sundhed foregår på både politisk og administrativt niveau. Opgaverne omfatter Sundhedsaftalen, praksisplanen, samarbejdsaftaler med Region Sjælland og almen praksis, ibrugtagning og udbredelse af sundhedsteknologi som led i sundhedsydelserne til borgerne, administration af vederlagsfri fysioterapi, udmøntning af nationale initiativer og meget mere.