Gå til hovedindhold

Fælles udpegninger

Beskrivelse af fælles udpegninger på tværs af kommunerne til samarbejdsfora

Indhold

  Her kan du læse om udpegninger af repræsentanter for kommunerne i Region Sjælland til relevante fora og styregrupper.

  • Udpegning til Sundhedsstyrelsens kontaktkreds for Sundhedsberedskab samt til Sundhedsberedskabs- og præhospitalsudvalget (SUPU) for Region Sjælland - Dorthe Holmboe, Stevns Kommune.
  • Repræsentant for KKR Sjælland i en national arbejdsgruppe vedrørende udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi i kommunerne - Alice Morsbøl, Ringsted Kommune.
  • Udpegning til den Administrative Forberedelsesgruppe til Praksisplanudvalget - Thomas de Richelieu, Lolland Kommune.
  • Udpegning til Bestyrelsen for Steno Diabetescenter Sjælland - Jakob Bigum, Næstved Kommune.
  • Udpegning til KL's Sundhedsstrategiske Gruppe - Jakob Bigum, Næstved Kommune; Mette Olander, Roskilde Kommune.
  • Udpegning til Arbejdsgruppen vedrørende Lægedækning - Dorrit Guttman, Vordingborg Kommune.
  • Udpegning til den fællesoffentlige/nationale porteføljestyregruppe for Tele-KOL projektet - Martin Nordentoft Rasmussen, Greve Kommune.
  • Udpegning til det fællesoffentlige/nationale Udvalg for Datakvalitet og Indberetning - Vivi Orthmann Johansen, Vordingborg Kommune.
  • Udpegning til Udvalg for Dataanvendelse og Formidling i Sundhedsdatastyrelsen - Martin Nordentoft Rasmussen, Greve Kommune.
  • Udpegning til KL's Kvalitetsgruppe på sundhedsområdet - Rikke Kragh Iversen, Odsherred Kommune (Sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus); Martin Nordentoft Rasmussen, Greve Kommune (Sundhedsklyngen omkring Sjællands Universitetshospital).
  • Udpegning til KL's Arbejdsgruppe for udvikling af målepunkter for apopleksiforløb - Tine Malmros, Næstved Kommune.
  • Udpegning til Sundhedsdatastyrelsens Kliniske Koordinationsgruppe til udvikling af et nationalt PRO-spørgeskema inden for palliation - Mai-Britt Angerback Petersen, Vordingborg Kommune.
  • Udpegning til Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget (KEU) i Region Sjælland - Bo Lindberg, Slagelse Kommune.
  • Udpegning til KL's kliniske koordinationsgruppe inden for rehabilitering (kvalificering af nationalt PRO-skema) - Anne-Cathrine Dragsted, Solrød Kommune og Maria Birk Møberg Svan, Sorø Kommune.
  • Udpegning til følgegruppe for senfølgeområdet for kræft i Region Sjælland - Kristina Omann Rousing, Holbæk Kommune.
  • Udpegning til Afklaringsrådet for Rehabilitering og Behandling i Region Sjælland - Steffen Holtze, Lolland Kommune.
  • Udpegning til midlertidig arbejdsgruppe for implementering af 2 Medcom standarder i Sundhedsplatformen - Camilla Kronborg Bramsted, Solrød Kommune, Mette Villadsen, Guldborgsund Kommune og Sudarvili Vaithialingam, Ringsted Kommune.
  • Udpegning til Styregruppe for Vidensenhed for rehabilitering og palliation ved sår og amputationer (VIRSA) - Sigrid Rahbek Thorlaksen, Solrød Kommune.
  • Udpegning til KL's Hjælpemiddelarbejdsgruppe - Hanne Birk Jespersen, Roskilde Kommune.
  • Udpegning til Den Nationale Styregruppe for PRO - Merete Mørch, Kalundborg Kommune.
  • Udpegning til Sundhedsfagligt Råd for Palliation i Region Sjælland - Sundhedsklyngen omkring Holbæk Sygehus: Michael Skytte, Holbæk Kommune - Sundhedsklyngen omkring Sjællands Universitetshospital: Heidi Kjeldsen Rugolo, Roskilde Kommune - Sundhedsklyngen Nykøbing Falster: Mette Bott Lauritsen, Lolland Kommune - Slagelse Klyngen: Malene Funk Beck, Ringsted Kommune.
  • Udpegning som repræsentant for KKR Sjælland til projektet 'Udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi i kommunerne' i samarbejde med Epilepsi Hospitalet Filadelfia - Alice Morsbøl, Ringsted Kommune.
  • Udpegning til Det Nationale Ledelsesprogram for Sundhedsvæsnet 2022-2026 - Martin Nordentoft Rasmussen, Greve Kommune.
  • Udpegning til følgegruppen for kandidatuddannelsen i klinisk psykologi med henblik på et Region Sjælland-spor for uddannelsen - Allan Ruders, Guldborgsund Kommune.
  • Udpegning til Sundhedsstyrelsens kontaktkreds for Sundhedsberedskabet - Lotte Ernst, Ringsted Kommune; Helene Kvist, Vordingborg Kommune.
  • Udpegning til RKSS i Region Sjælland (Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum) - Søren Wollesen, Lolland Kommune; Ann-Charlotte Nør-Pedersen, Kalundborg Kommune.
  • Udpegning til fødselsfagligt samarbejdsforum i Region Sjælland - Ann-Sofie Rasmussen, Holbæk Kommune 
  Sidst opdateret: 2. maj 2024