Gå til hovedindhold

Fælleskommunale aftaler

Her kan du finde oplysninger om fælleskommunale aftaler inden for sundhedsområdet, som er blevet indgået af alle kommunerne.

Indhold

  Information om fælleskommunale aftaler

  Ordningen om faste læger på plejehjem har været en midlertidig ordning siden 2016 ved en aftale indgået mellem regeringen, Danske Regioner, KL og PLO. Aftalen udløb ved udgangen af 2021.

  Med overenskomstaftalen 2022 er ordningen med faste læger på plejehjem gjort til en varig ordning i regi af overenskomsten mellem PLO og RLTN.

  Klik her hvis du vil læse informationspapir fra KL og PLO

  KL, PLO, staten og DR har i 2017 indgået aftale om faste læger tilknyttet længerevarende botilbud efter §108.

  Klik her hvis du vil læse om faste læger på bosteder

  Samarbejdsaftalen for respiratorområdet har til formål at understøtte et godt og velfungerende samarbejde mellem regionen og kommunerne om fælles hjælpeordninger for personer, der har behov for både respirationsbehandling og hjælp efter lov om social service.

  Aftalen fastlægger nogle klare rammer og vilkår for regionens og kommunens opgaveløsning, samarbejde og udgiftsdeling på området for de fælles hjælpeordninger.

  Klik her for at gå til samarbejdsaftalen

  Sidst opdateret: 28. juli 2022