Gå til hovedindhold

Kommunalt Sundhedsforum

Kommunalt Sundhedsforum har deltagelse af de 17 kommuner i Region Sjælland:
Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Indhold

  Kommunalt Sundhedsforum (KS) er et fælleskommunalt ledelses- og styringslag, som varetager og arbejder for kommunernes fællesinteresser i det daglige samarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner. I Kommunalt Sundhedsforum mødes de 17 kommuners centerchefer og direktører for sundhed 4 til 5 gange om året. KS bliver betjent af Sekretariatet.

  Organisering af samarbejdet

  Det fælleskommunale samarbejde om sundhed er organiseret under KKR Sjælland.

  Klik her for at gå til organisationsdiagrammet.

  Det fælleskommunale samarbejde er organiseret i følgende lag:

  KKR Sjælland er det øverste politiske lag i det fælleskommunale samarbejde på sundhedsområdet, hvor de 17 kommuners borgmestre mødes ca. 4 gange om året. KKR Sjælland har til formål at drøfte og beslutte politiske sager af fælleskommunal interesse på sundhedsområdet.

  K17 er det øverste administrative lag, hvor de 17 kommuners kommunaldirektører mødes ca. 4 gange om året. K17 har til formål at behandle sager af overordnet strategisk betydning for det fælleskommunale samarbejde på sundhedsområdet, herunder stillingtagen til behovet for politisk behandling i KKR.

  Sidst opdateret: 28. juli 2022