Siden 2012 har kommunerne i Region Sjælland samarbejdet om at skabe innovation i sundheds- og serviceydelser til borgerne ved at gribe de teknologiske muligheder. Teknologisk og digital udvikling giver kommunerne løbende nye muligheder herfor. I perioden 1/5/12 - 30/4/18 var dette samarbejde forankret i regi af Velfærdsinnovation Sjælland, som blev sekretariatsbetjent af Holbæk Kommune.

D. 1. maj 2018 blev Sundhedssekretariatet og VelfærdsInnovation Sjælland sammenlagt til ét sekretariat.

Et sammenlagt sekretariat har til formål at udmønte kommunernes fælles strategiske arbejde inden for det nære sundhedsvæsen, herunder arbejde med innovation i sundhedsydelser til borgerne.

Her kan du læse om resultaterne af kommunernes arbejde siden 2012 med at forbedre og effektivisere sundheds- og serviceydelser til borgerne gennem nye anvendelser af teknologiske og digitale løsninger.