Her kommer et link til den nuværende praksisplan i Region Sjælland.

Ny praksisplan for almen praksis 2021 - 2024:

Der er pt ved at blive udarbejdet en ny praksisplan for almen praksis, der skal gælde i perioden fra 2021 - 2024. Praksisplanudkastet er sendt i høring i perioden fra d. 14/7/20 - 23/10/20. Her ses udkast til en ny praksisplan, høringsbrev og høringsliste.