(Projektet er afsluttet)

Det overordnede formål var at optimere koordination og kommunikation mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter ved sektorovergang for patienter/borgere med apopleksi i fase 2 via anvendelse af virtuel kommunikation. Det var hensigten, at virtuelle udskrivningskonferencer for terapeuter efterfølgende skulle udbredes i forhold til andre patientgrupper.

Delmål

  • Opnå bedre koordineret, målrettet indsats og planlægning vedrørende genoptræning af patienter/borgere med apopleksi
  • Sikre øget medinddragelse i overgangen mellem sygehuse og kommuner for patienter/borgere med apopleksi samt pårørende
  • Foretage supplerende dialog og vidensdeling mellem kommuneterapeuter og sygehusterapeuter med henblik på at opkvalificere § 140 genoptræning af patienter/borgere med apopleksi
  • Give kommuneterapeuter bedre mulighed for at opkvalificere sin beslutningstagning omkring prioritering af indsats til borgere med apopleksi
  • Øge anvendelighed af resultaterne af sygehusterapeuters tests af patienter med apopleksi hos kommuneterapeuter

Deltagere: Holbæk Syghus, Center for Neurorehabilitering Næstved, Nykøbing Falster Sygehuse, Lolland Kommune, Vordingborg Kommune, Næstved Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Roskilde Kommune og Solrød Kommune deltog.

Projektperiode: Maj 2014 - december 2015.

Evaluering

Her kommer et link til Projektbeskrivelsen og Evalueringsrapporten. Disse kan hjælpe sygehuse og kommuner i at udbrede anvendelsen af Medcoms knudepunkt til videokonference såvel som hjæpe til med at udbrede anvendelsen af videokonferencer mellem terapeuter.