(Projektet er afsluttet)

Det overordnede formål var at skabe kvalitetsløft af kerneopgaven til SEL § 85 borgere og kvalitetsløft til medarbejdere samt at effektivisere arbejdsgange i forhold til borgere via anvendelse af virtuel støtte.

Delmål

  • Kvalificere støtten til borgerne og udføre flere af de bestilte opgaver
  • Opnå fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og øget arbejdsglæde
  • Give mulighed for et mere differentieret og fleksibelt tilbud om bostøtte
  • Reducere transporttid og -udgifter til udekørende hjemmebesøg
  • Frigøre tid ved virtuel bostøtte
  • Afprøve virtuel sygepleje af § 85 borgere i eget hjem
  • Afprøve virtuel nattevagt på bosteder

Deltagende kommuner: Faxe, Køge, Lolland, Næstved og Stevns

Projektperiode: December 2015 - april 2017

Udbredelsespakke

Udbredelsespakken har til formål at understøtte andre kommuner, som har interesse i at anvende virtuel bostøtte. Den består af hhv. Projektbeskrivelse, Evalueringsrapport og Business Case, som kan downloades her.