(Projektet er afsluttet)

Det overordnede formål var at afprøve sensorløsninger på fritvalgsområdet med henblik på at tilpasse indsatsen ud fra borgernes funktionsniveau.

Delmål:

  • At afprøve en sensorteknologisk løsning med henblik på at omlægge natbesøg hos borgere i Holbæk og Næstved Kommuner
  • At afprøve sensorteknologiske løsninger hos borgere i Slagelse Kommune med henblik på at udskyde indflytning på aflastningspladser eller plejecentre
  • At afprøve en sensorteknologisk løsning til kortlægning af aktivitetsmønstre med henblik på at vurdere muligheden for delvist at erstatte døgnbemanding hos borgere i Solrød Kommune
  • At afprøve sensorteknologiske løsninger til kortlægning af borgeres aktivitetsmønstre med henblik på detektering af problematikker og optimering af indsatsen i Lolland Kommune
  • At afprøve en sensorteknologisk løsning til kortlægning af døgnrytmeproblematikker hos borgere i Faxe Kommune med henblik på optimering af indsatsen

Deltagende kommuner: Faxe, Holbæk, Lolland, Næstved, Slagelse og Solrød

Projektperiode: Februar 2016 - januar 2017

Evaluering af projektet

Evalueringsrapporten

Projektbeskrivelsen

Evalueringsrapporten og Projektbeskrivelsen vil kunne understøtte andre kommuner, som har interesse i at anvende sensorteknologiske løsninger hos borgere med nedsatte kognitive funktionsevner i eget hjem.