(Projektet er afsluttet)

Det overordnede formål var at skabe kvalitetsløft til borgere og medarbejdere samt at effektivisere arbejdsgange med medicinadministration i hjemmeplejen ved hjælp af velfærdsteknologiske løsninger.

Delmål

  • Reducere personaletid til medicinadministration, herunder transport til daglige medicinindtag hos borgerne i eget hjem
  • Gøre borgerne mere selvhjulpne og uafhængige med medicinindtag
  • Opnå større præcision i indtagelse af medicin i forhold til ordineret tidspunkt
  • Øge fleksibiliteten i opgaveløsningen
  • Afprøve anvendelse af medicinhuskersystemer på bosteder

Deltagende kommuner: Faxe, Holbæk, Køge, Solrød og Sorø

Projektperiode: November 2016 - marts 2018

Evaluering af projektet

Evalueringsrapport

Projektbeskrivelse

Evalueringsrapporten og Projektbeskrivelsen har til formål at understøtte andre kommuner, som har interesse i at anvende medicinhuskere i hjemmesygeplejen.