(Projektet er afsluttet)

Det overordnede formål var at opkvalificere medarbejdere i hjemmesygeplejen i situationen, hvor en borger med KOL føler sig dårligere end vanligt.

Delmål

  • Skabe bedre arbejdsvilkår for hjemmesygeplejerske/SOSU assistent ved at give medarbejdere bedre handlemuligheder i situationen, hvor en borger med KOL oplever akut forværring
  • Skabe tryghed og serviceforbedring for borgere med moderat til meget svær KOL
  • Skabe besparelse for kommuner gennem reduktion i antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser af borgere med KOL

Deltagende kommuner: Lolland, Guldborgsund, Næstved, Slagelse, Greve, Kalundborg, Køge, Solrød, Sorø, Stevns og Holbæk

Projektperiode: Oktober 2012 - marts 2014

Udbredelsespakke

Her kommer et link til Projektbeskrivelsen, Evalueringsrapporten og en kort business case.