(Projektet er afsluttet)

Det overordnede formål var at styrke den individuelle og vidensbaserede inkontinenspleje af borgere på plejecentre.

Delmål

  • Reducere personaletid til kontrol af bleer
  • Reducere personaletid til færre bleskift
  • Reducere antallet af lækager
  • Ændre bletype og gå ned i sugeevne
  • Øge oplevelsen af kvalitet i inkontinenspleje
  • Optimere arbejdsgange
  • Opnå at borgere får en mere individuel, faglig og vidensbaseret inkontinenspleje
  • Opnå øget velvære hos borgere som følge af ændret indsats og pleje

Deltagende kommuner: Faxe, Greve, Holbæk, Lolland, Næstved, Slagelse og Solrød

Projektperiode: Februar 2015 - juni 2016

Udbredelsespakke

Udbredelsespakken har til formål at understøtte andre kommuner, som har interesse i at anvende intelligente bleer. Den består af hhv. Projektbeskrivelse, Evalueringsrapport og Business Case, som kan downloades her.