(Projektet er afsluttet)

Det overordnede formål var at udveksle erfaring og indhente viden fra andre kommuner som grundlag for at udvikle og implementere god praksis og standarder inden for forflytningsorganisering på plejecentre i egen kommune.

Deltagere: Sorø Kommune, Solrød Kommune, Lolland Kommune, Lejre Kommune, Holbæk Kommune, Næstved Kommune og Roskilde Kommune.

Projektperiode: Maj 2013 - juni 2014.

Videndeling

Forflytning på Plejecentre var et vidensdelingprojekt, der tog udgangspunkt i afholdelse af 6 tematiske workshops om forflytning (2 til 1). Disse havde hver især til formål at belyse og danne grundlag for udarbejdelse af følgende leverancer:

God praksis omkring organisering af forflytningsarbejdet, inkl. roller og ansvar
God praksis omkring organisering af uddannelse/opkvalificering af medarbejdere i relation til forflytning
Generiske standarder for APV, Individuel Beskrivelse af forflytningen samt Vurdering af behov for hjælpemidler

Lokale initiativer

Som led i projektet udarbejdede de enkelte kommuner en plan for lokal implementering af god praksis og standarder omkring forflytningsarbejde. Dette indebar ændret organisering, uddannelsesplan, samt plan for fremtidig brug af velfærdsteknologiske løsninger i forflytningsarbejdet.

Udbredelsespakke

Forflytning på Plejecentre - Projektbeskrivelse

Forflytning På Plejecentre - Evalueringsrapport

Forflytning på Plejecentre - Anbefalinger i forhold til Organisering, Standarder og Undervisning