(Projektet er afsluttet)

Det overordnede formål var at udbrede digitalt understøttet træning til borgere med henblik på at opnå kvalitetsløft og effektiviseringer i kommunerne.

Delmål

  • Øge fleksibilitet i træningen for borgerne
  • Øge ejerskab for egen træning
  • Øge fleksibilitet i træningen for medarbejderne
  • Opkvalificere selvtræning og træning i hjemmet
  • Frigive personaletid
  • Reducere transportomkostninger

Deltagende kommuner: Faxe, Greve, Køge, Lolland, Stevns, Solrød og Vordingborg Kommuner.

Projektperiode: Projektet blev igangsat i september 2017 og afsluttet i maj 2019.

Udbredelsespakke

Udbredelsespakken har til formål at understøtte andre kommuner, som har interesse i at udbrede digitalt understøttet træning af borgerne. Den består af: Evalueringsrapport, Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3, Projektbeskrivelse. Dokumenterne kan downloades her.