Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. 

Formålet med den vederlagsfri fysioterapi er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos borgerne.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet, således at den også kom til at omfatte personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.