Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. 

Formålet med den vederlagsfri fysioterapi er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner for borgerne.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet, således at den også kom til at omfatte personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. 

Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Personen har en diagnose, som er omfattet af specifik diagnoseliste
 • Personen har et svært fysisk handicap
 • Tilstanden er varig

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Personen har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
 • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Diagnoser

Ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for følgende fire hoveddiagnosegrupper:

 1. Medfødte eller arvelige sygdomme
 2. Erhvervede neurologiske sygdomme
 3. Fysiske handicap som følge af ulykke
 4. Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom omfatter kun progressive sygdomme inden for hoveddiagnosegrupperne 1, 2 og 4.

For yderligere information om henvisningskriterier, diagnoseliste, klageadgang, bekendtgørelse/vejledning se SST hjemmeside: links/pdf