Der er oprettet et fælleskommunalt netværk for de 17 kommuner i Region Sjælland vedr. vederlagsfri fysioterapi. Gruppen mødes ca. 1 gang årligt, og drøfter diverse aktuelle sager og problemstillinger. Herudover modtager netværket fælles mails fra sekretariatet med ledelsesinformation og relevant materiale på området.