I forhold til den vederlagsfrie fysioterapi har sekretariatet til opgave at understøtte medlemmerne i Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i deres arbejde.

Sekretariatet har herudover til opgave at assistere de 17 sjællandske kommuner med opgaver i relation til vederlagsfri fysioterapi, herunder informere om væsentlige ændringer i lovgivning og ordningen, udfordringer i relation til området, udsende ledelsesinformation, kommunale høringer ved flytning af ydrenumre mm.

Derudover har kommunerne et tæt samarbejde med Region Sjælland om de fælles opgaver på fysioterapiområdet. Der er oprettet et Fællessekretariat for fysioterapi, som består af en kommunal og regional medarbejder.

Fællessekretariatet består pr. d. 12/2 2019 af:

  1. Troels Petersen - Konsulent, Region Sjælland, tlf.nr. 57875615
  2. Morten Beck Skafte - Chefkonsulent, Det fælleskommunale sekretariat for sundhedspolitik og -innovation - Sjælland, tlf.nr. 21260389