Der er nedsat et samarbejdsudvalg for fysioterapi under hver region, som består af udvalgte medlemmer for hver sektor. Samarbejdsudvalget beskæftiger sig med almindelig fysioterapi såvel som vederlagsfri fysioterapi.

Samarbejdsudvalget i Region Sjælland består af 8 medlemmer i alt, hvoraf 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet, 2 medlemmer udpeges af kommunerne i regionen og 4 medlemmer udpeges af Danske Fysioterapeuter.

Samarbejdsudvalget for fysioterapi afholder 3 møder årligt. Fællessekretariatet for fysioterapi varetager sekretariatsbetjeningen af udvalget.