Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen har udarbejdet Praksisplan for fysioterapi i 2016. Praksisplanen har til formål at øge samarbejdet mellem aktørerne på området, bidrage til udvikling af faglig kvalitet og understøtte gode patientforløb for regionens borgere.

Praksisplanen er udarbejdet af det kommunale/regionale fællessekretariat i dialog med fysioterapeuterne i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi og repræsentanter fra almen praksis, fysioterapi klinikker, kommuner og region.                            

Her kommer et link til den eksisterende praksisplan for fysioterapi i perioden 2016-2019.

Ny praksisplan:

Der er pt ved at blive udarbejdet en ny Praksisplan for fysioterapi, der skal gælde i perioden 2021-2024.

Praksisplanen er nu sendt til godkendelse i kommunerne. Der er frist på godkendelse i kommunerne d. 31/3 2021. Materialet omfatter en ny praksisplan og et notat til politikerne.