Gå til hovedindhold

Fysioterapi

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Indhold

  Information om Fysioterapi

  Målsætningerne for den vederlagsfrie fysioterapi er at:

  • Give adgang til fysioterapi for at forbedre, vedligeholde og forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
  • Etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/-institutioner efter nærmere bestemmelser.
  • Give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet.

  Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. 

  Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap

  For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal borgeren opfylde nedenstående kriterier:

  • Borgeren har en diagnose, som er omfattet af specifik diagnoseliste.
  • Borgeren har et svært fysisk handicap.
  • Tilstanden er varig.

  Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

  For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal borgeren opfylde nedenstående kriterier:

  • Borgeren har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.
  • Tilstanden er varig.
  • Borgeren har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom.
  • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale.

  Diagnoser

  Ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af borgere med sygdomme og tilstande indenfor følgende diagnosegrupper:

  • Medfødte eller arvelige sygdomme.
  • Erhvervede neurologiske sygdomme.
  • Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme.

  Klik her for at gå til Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi

  Der er oprettet et fælleskommunalt netværk for de 17 kommuner i Region Sjælland vedr. vederlagsfri fysioterapi. Gruppen mødes ca. 1 gang årligt, og drøfter diverse aktuelle sager og problemstillinger. Herudover modtager netværket fælles mails fra sekretariatet med ledelsesinformation og relevant materiale på området.

  Personer, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi som følge af et varigt svært fysisk handicap, har også ret til lægeordineret vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65). Undtaget er dog personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, hvor patienten ikke er svært fysisk handicappet.

  Vederlagsfri ridefysioterapi er gratis for patienten, og udgiften afholdes af bopælskommunen.

  Der er nedsat et samarbejdsudvalg for fysioterapi under hver region, som består af udvalgte medlemmer for hver sektor. Samarbejdsudvalget beskæftiger sig med almindelig fysioterapi såvel som vederlagsfri fysioterapi.

  Samarbejdsudvalget i Region Sjælland består af 8 medlemmer i alt, hvoraf 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet, 2 medlemmer udpeges af kommunerne i regionen og 4 medlemmer udpeges af Danske Fysioterapeuter.

  Samarbejdsudvalget for fysioterapi afholder 3 møder årligt. Fællessekretariatet for fysioterapi varetager sekretariatsbetjeningen af udvalget.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023