Der er udarbejdet et Danmarkskort, hvor det er muligt at se datoerne for, hvornår de enkelte apoteker tager FMK Dosis i brug. Danmarkskortet viser hovedapoteker, filialer er ikke medtaget. Kortet kan ses på Apotekerforeningen.dk.