De sjællandske kommuner har udarbejdet et overblik over hjemsendte medarbejdere, frivillige eller ledige borgere, der kan allokeres til midlertidigt at løse opgaver på sundheds- og ældreområdet i covid-19 nedlukningsperioden.

Kommunerne har skabt et overblik indsats ift. beredskab

De sjællandske kommuner forventer, at de får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med covid-19 nedlukninger. De har derfor skabt et fælles overblik over kommunernes indsatser ift. beredskab. Det indebærer oplysninger om antallet af registrerede personer i de enkelte kommuner, kontaktoplysninger til nøglepersoner, oplysninger om hvem, som validerer oplysninger mm.

Her er et link til en kommuneoversigt over corona-beredskab blandt medarbejdere og ledige.

Liste over kontaktoplysninger til nabokommuner

Hvis du/din kommune står med et akut behov for personale med sundhedsfaglige kompetencer, kan du via nedenstående kontaktoplysninger henvende dig til din(e) nabokommune(r) for eventuel aftale om midlertidigt lån af medarbejder(e).

 • Faxe Kommune: Louise Nordgård, nordg@faxekommune.dk
 • Greve Kommune, Camilla Meyer, came@greve.dk
 • Guldborgsund Kommune: Else Mortensen, elmo@guldborgsund.dk 
 • Holbæk Kommune: Christina Jensen, chri@holb.dk (helligdage); Peter Joensen, peti@holb.dk; Sara Sørensen, sarks@holb.dk
 • Kalundborg Kommune: -
 • Køge Kommune: Maiken Ruders, maiken.ruders@koege.dk
 • Lejre Kommune: Tine Jacobsen, tija@lejre.dk samt Henriette Rasmussen, luhe@ringsted.dk
 • Lolland Kommune: Søren Wollesen, srwo@lolland.dk
 • Næstved Kommune: -
 • Odsherred Kommune: Stine Bræstrup Arthur, stiar@odsherred.dk
 • Ringsted Kommune: Lotte Melchiorsen, chme@ringsted.dk samt Martin Rubini, mahr@ringsted.dk
 • Roskilde Kommune: Vinni Lau Rasmussen, vinniras@roskilde.dk
 • Slagelse Kommune: Dorthe Nayberg, dorts@slagelse.dk samt Annette Rost, anros@slagelse.dk
 • Solrød Kommune: Kirsten Bjerregaard Andersen, kbf@solrod.dk
 • Sorø Kommune: Helle Fauerskov, hsor@soroe.dk
 • Stevns Kommune: Hans Christian Andersen, hanand@stevns.dk
 • Vordingborg Kommune: Helle Munk, hemu@vordingborg.dk

Liste over jobbanker/e-mail adresser

Dertil kommer, at nogle kommuner har oprettet jobbanker, hvorigennem frivillige kan ansøge. Andre kommuner har opgivet en mailadresse, hvortil frivilllige kan sende en ansøgning. Nedenfor finder du en liste med links til jobbanker/e-mail adresser i flere af kommunerne.

Spørgsmål til denne side kan rettes til: Hasse Petersen på email: hape@greve.dk eller telefon: 25326391.