Kommunalt Sundhedsforum (KS) er et fælleskommunalt ledelses- og styringslag, som varetager og arbejder for kommunernes fællesinteresser i det daglige samarbejde mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner. I Kommunalt Sundhedsforum mødes de 17 kommuners centerchefer og direktører for sundhed 4 til 5 gange om året.

KS bliver betjent af Sekretariatet.