Denne samarbejdsaftale for respiratorområdet har til formål at understøtte et godt og velfungerende samarbejde mellem regionen og kommunerne om fælles hjælpeordninger for personer, der har behov for både respirationsbehandling og hjælp efter lov om social service.

Samarbejdsaftalen fastlægger nogle klare rammer og vilkår for regionens og kommunens opgaveløsning, samarbejde og udgiftsdeling på området for de fælles hjælpeordninger.

Her kommer et link til samarbejdsaftalen.