Denne samarbejdsaftale er indgået i henhold til den landsdækkende politiske aftale - mellem Praktiserende Lægers Organisation, staten, Danske Regioner og KL - om implementering af et initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre af d. 26. maj 2016.

Samarbejdsaftalen indebærer, at beboere på plejecentre skal tilbydes at være tilmeldt en læge, der er fast tilknyttet plejecentret.

Her kommer et link til samarbejdsaftalen.