Denne samarbejdsaftale indbærer, at beboere på længerevarende botilbud efter SEL § 108 skal tilbydes at være tilmeldt en læge, der er fast tilknyttet botilbuddet.

Her kommer et link til samarbejdsaftalen.