Her kan du læse om udpegninger af repræsentanter for kommunerne i Region Sjælland til relevante fora og styregrupper.

 • Udpegning til Sundhedsstyrelsens kontaktkreds for Sundhedsberedskab samt til Sundhedsberedskabs- og præhospitaludvalget (SUPU) for Region Sjælland - Dorthe Holmboe, Stevns Kommune.
 • Repræsentant for KKR Sjælland i en national arbejdsgruppe vedrørende udbredelse af sundhedsfaglig viden om epilepsi i kommunerne - Alice Morsbøl, Ringsted Kommune.
 • Udpegning til den Administrative Forberedelsesgruppe til Praksisplanudvalget - Thomas de Richelieu, Lolland Kommune.
 • Udpegning til Bestyrelsen for Steno Diabetescenter Sjælland - Jakob Bigum, Næstved Kommune.
 • Udpegning til KL's Sundhedstrategiske Gruppe - Jakob Bigum, Næstved Kommune; Søren Ole Sørensen, Kalundborg Kommune.
 • Udpegning til Arbejdsgruppen vedrørende Lægedækning - Dorrit Guttman, Vordingborg Kommune.
 • Udpegning til den fællesoffentlige/nationale porteføljestyregruppe for Tele-KOL projektet - Dorrit Guttman, Vordingborg Kommune.
 • Udpegning til det fællesoffentlige/nationale Udvalg for Datakvalitet og Indberetning - Vivi Orthmann Johansen, Vordingborg Kommune.
 • Udpegning til Udvalg for Dataanvendelse og Formidling i Sundhedsdatastyrelsen - Martin Nordentoft Rasmussen, Greve Kommune.
 • Udpegning til KS' Arbejdsgruppe 'Teknologi & Innovation' - Ida Byrge Sørensen, Guldborgsund Kommune; Maiken Ruders, Køge Kommune; Annette Homilius, Sorø Kommune; Martin Nordentoft Rasmussen, Greve Kommune; samt Hasse Petersen fra Sekretariatet. 
 • Udpegning til KS' Arbejdsgruppe 'Fælles ledelsesinformation' til validering af data i samarbejde med Region Sjælland - Bibi Asklund, Solrød Kommune; Maiken Ruders, Køge Kommune; Martin Nordentoft Rasmussen, Greve Kommune; samt Henrik Eilsø og Morten Beck Skafte fra Sekretariatet.
 • Udpegning til KL's Arbejdsgruppe 'Løft af social- og sundhedsassistentuddannelsen NQF' - Alice Morsbøl, Ringsted Kommune.
 • Udpegning til KL's Kvalitetsgruppe på sundhedsområdet - Rikke Kragh Iversen, Odsherred Kommune; Jessie Kjærsgaard, Roskilde Kommune; samt Dorthe Holmboe, Stevns Kommune.
 • Udpegning til KL's Arbejdsgruppe for udvikling af målepunkter for apopleksiforløb - Tine Malmros, Næstved Kommune.
 • Udpegning til Sundhedsdatastyrelsens Kliniske Koordinationsgruppe til udvikling af et nationalt PRO-spørgeskema inden for palliation - Mai-Britt Angerback Petersen, Vordingborg Kommune.
 • Udpegning til Region Sjællands forskningsprogram Exercise First - Jesper Vind Troelsen, Slagelse Kommune.
 • Udpegning til Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget (KEU) i Region Sjælland - Bo Lindberg, Slagelse Kommune.
 • Udpegning til arbejdsgruppen for forøgelse af vaccinationsgraden under influenzasæson 2020/2021 i Region Sjælland - Birgitte Espenhein Bang, Faxe Kommune og Lene Paaske, Greve Kommune.
 • Udpegning til KL's kliniske koordinationsgruppe inden for rehabilitering (kvalificering af nationalt PRO-skema) - Jette Stobbe Olesen, Kalundborg Kommune, Anne-Cathrine Dragsted, Solrød Kommune og Maria Birk Møberg Svan, Sorø Kommune.
 • Udpegning til følgegruppe for pilotprojekt om IV-behandling - Alice Morsbøl, Ringsted Kommune og Lisbeth Jallbjørn, Holbæk Kommune.
 • Udpegning til følgegruppe for senfølgeområdet for kræft i Region Sjælland - Karin Graff Gergelyffy, Kalundborg Kommune.
 • Udpegning til Afklaringsrådet for Rehabilitering og Behandling i Region Sjælland - Jette Stobbe Olesen, Kalundborg Kommune.
 • Udpegning til midlertidig arbejdsgruppe for implementering af 2 Medcom standarder i Sundhedsplatformen - Camilla Kronborg Bramsted, Solrød Kommune, Mette Villadsen, Guldborgsund Kommune og Sudarvili Vaithialingam, Ringsted Kommune.
 • Udpegning til Styregruppe for Vidensenhed for rehabilitering og palliation ved sår og amputationer (VIRSA) - Dorthe Berg Rasmussen, Næstved Kommune.